Back to Top

Bijproducten

Om uw grind goed in uw tuin te plaatsen zijn er een aantal bijproducten leverbaar waardoor verder onderhoud eigenlijk niet nodig is.

Wij leveren splitplaten waarmee u uw grind of split egaal kunt verspreiden en hier geen sporen in komen

Ook leveren wij anti-worteldoek waarmee voorkomen kan worden dat er onkruid tussen uw grind of splitlaag doorgroeit of deze vermengd wordt met de onderlaag